Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plánování těžby

 Plánování harvestorové těžby hraje V mechanizované těžbě dřeva velkou roli. Pracovní plán se zpracovává pomocí technologické karty o porostu, který obsahuje instrukce k těžbě, mapu a požadavky na parametry a kvalitu výřezů. Vytváří si ho sami operátoři nebo Společně s vedoucím pracovníkem na základě informací, které jsou známy O porostu. Stanovit je třeba odvozové cesty, Směry jízdy, hranice těžební plochy, stezky, příkopy, elektrická a telefonní vedení, území S podzemní vodou, bažiny, polohy skládek dřeva a další omezující faktory a Samozřejmě i stromy, které se budou kácet. Základní principy probírkové těžby

Probírka poskytuje nejlepším stromům v porostu příznivé podmínky pro růst. Je nanejvýš nutné, aby stromy nebyly při provádění probírkového zásahu poškozovány. Při probírce s harvestorovou hlavicí nejsou stromy označovány, ale obsluha vybírá stromy k pokácení podle pracovní techniky a výrobních principů. Což je nejčastější princip. Někdy se stává, že kmeny v porostu vyznačuje jeho správce. V tom případě je nutné počítat i s tím, že možná bude nutné pokácet i některé neoznačené stromy a to z toho důvodu, aby se mohl stroj bezpečně pohybovat po porostu a zbytečně nepoškozoval ostatní stromy. Odstranění velmi bujného podrostu před zásahem usnadňuje práci a snižuje riziko vzniku škod v porostu vlivem nedostatku prostoru v porostu. Při přípravě technologické karty, poskytuje vedoucí informace o povoleních a možnostech pro vjezd na cizí pozemky a půdu. Bez vhodného povolení toto není dovoleno. V plánovací fázi se stanovuje potřeba prostoru pro skládky dřeva a určuje se jejich vhodné umístění. Při plánování umístění skládek se bere v potaz s tím spojené transportní cesty v lese, možnosti odvozu dřeva a vhodnost místa ke skladování. Je nutné zajistit, aby skladování bylo na daném místě povoleno. Přikopy, které bude nutné přejíždět se založí vlákninovým nebo jiným méně kvalitním dřevem. Nesmí se zapomínat na to, že je potřeba po skončeni těžby odstranit dřevo z příkopů. Stromy se nesmí v žádném případě kácet ve směru do mladého porostu nebo chráněného území, na elektrické a telefonní vedení atd. pouze ve směru do porostu. Doporučuje se vyvážecí linky předem označit, obzvláště pokud se těží v temném prostředí nebo v těžkém terénu. Tyto cesty se plánují dle povahy terénu. Při probírce je nutné pečlivě zvolit směr kácení kmenu.

Mýtní těžba

Na cizí pozemek a půdu je možné vjet pouze s odpovídajícím povolením. Povolení zajišťuje vedoucí pracovník, pokud je potřeba.  Je nutné zajitit dostatečný prostor pro skládky s vyrobenými sortimenty. Vhodný prostor se pak rozplánujte tak, aby práce mohla být prováděna vhodně a efektivně. Při plánování umístění skládek dřeva se berou v potaz s tím spojené transportní cesty v lese, možnosti odvozu dřeva a vhodnost místa ke skladování. Je nutné také zajistit, aby skladování bylo na daném místě povoleno.

V následujících případech bude kácení směřovat do porostu:

  • Při změně směru těžby
  • Otevření těžební plochy ve směru značení, mladých porostů, venkovního vedení atd.
  • Při velké tloušťce kmenů, nebo při bočním větru je dávána přednost této metodě.

Používáním této metody získáme vytěženou oblast, ve které může stroj pracovat.

 

 

 

Stromy jsou káceny ve směru ven z porostu označeného pro kácení v následujících třech případech :

  • Stromy nejvíce na kraji porostu, aby se co nejvíce omezilo poškození porostu
  • V hustém porostu, aby se omezil počet polomů slabých stromů.
  • Pokud hrozí riziko, že se vytvoří silná sněhová pokrývka, měly by být poslední stromy poslední pracovní směny káceny ve směru z porostu. To potom usnadní další den dosáhnout při prvním kácení správné výšky pro kácení.

Kácení na obě strany

·        Při použití této metody jsou pohyby hydraulickou rukou omezeny.

·        V hustém porostu je kácení jedním směrem praktičtější.

·        Nejdříve se kácí stromy na jedné straně od střední linie a pak na druhé straně. Tak se omezí zbytečné pohyby hydraulickou rukou z jedné strany na druhou.

·        Při této metodě zůstává odpad na vývozní lince, jejíž nosnost se tak zlepší.

·        Dřevo má být uloženo šikmo ke stroji, viz obr.. Klestí a špice stromů se pak nedostanou na hromadu dřeva na obou stranách linky.

·        Příliš silné stromy na hranici max. dosahu hydraulické ruky mohou být ušetřeny pro příští těžbu nebo ponechány pro zpracování z druhé pracovní linky. Pak může stroj přijet blíže ke stromu a ve výhodnější vzdálenosti strom pokácet

Bezpečnost práce u harvestoru je nutno Zajistit po celou dobu těžby dřeva - v kruhu o poloměru 70 m okolo harvestoru při práci se nesmějí pohybovat žádné osoby. Nesmí se kácet za silného větru, pokud tento vítr fouká proti zamyšlenému směru pádu stromu.

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 5768
Měsíc: 168
Den: 8